Z Bible, Nový Zákon, Listy Římanům: "Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka."

JAK HRÁT SNADNO NA KEYBOARD POPŘ. KLAVÍR


INTERNETOVÁ ŠKOLA PRO SAMOUKY


technika "Levá ruka hraje akordy, pravá melodii."

Aktuálně:

Od února 2015 stránky přístupny na adrese keyboard.wz.cz

Rubriky Výuka 1-5 na sebe navazují a jsou metodicky zpracovány "Krok za krokem",
rubriky Části A-E na sebe nenavazují. Dají se hrát po zvládnutí lekcí z rubrik Výuka 1 až Výuka 2.

Výuka pro samouky:
- Hra na klávesové nástroje popř. klavír technikou "Levá ruka hraje akordy, pravá melodii".
- Technika "Levá ruka hraje akordy, pravá melodii" je nesrovnatelně jednodušší způsob hraní než "Klasický klavír". Hráč nepotřebuje zvláštní zvukovou paměť a koncentruje se pouze na noty pro pravou ruku. Různé akordy, jenž mačká levá ruka, se hrají u všech akordů stejným způsobem, proto odpadá velká část koncentrace.
- Výuka je metodicky zpracována způsobem "KROK ZA KROKEM" tak, aby hráč nepotřeboval žádné další konzultace učitele hudby.
- Podmínkou NEJSOU ani teoretické ani praktické hudební základy či předpoklady
- Ideální pro dospělé i mládež. Děti potřebují více vedení...
- Hraní s použitím akordů lze použít na klavír i na klávesy.

Technika hraní umožňuje hrát notový záznam opatřený akordy:

Doporučený způsob cvičení:
- Začít rubrikou Výuka 1, pokračovat Výukou 2, 3, 4 a 5, hraní konfrontovat se zvukovými nahrávkami. Lekce vytisknout. Začít pomaleji a postupně zrychlovat. Počítat nahlas. Mezitím hrát podle obtížnosti a podle srdce skladby z rubrik Část A-H.
- Občas pokud možno se zapnutým metronomem, čím více, tím lépe (www.metronomeonline.com nebo metronom u kláves či el. piana).

Vhodný hudební nástroj:
- Jakékoliv klávesy - Bazar, Tesco, Aukro atd. - od 1 000 Kč (r.2011)
- Elektronické piáno (STAGE PIANO - přenosné, od 12 000 Kč) - doporučuji do paneláků - hraje se i do sluchátek
- Akustické piano ( - dobrá volba, ale je třeba ladit, - asi vhodné pro rodinné domky - hlasité, špatně se hraje potichu...)

Kdy je vhodné začít a jaká je náročnost této školy:
Kdykoliv, na stáří nezáleží. Metodika je zpracována tak, aby každý, jenž má chuť, má 10 zdravých prstů a inteligenci umožňující zvládnout 9 základních tříd základní školy, zvládnul většinu ne-li všechny zde umístěné cvičení. Rozhodnout se a pustit se do toho dá nakonec člověku námahy nejvíce.